در فروشگاه کال مالز تمامی محصولات تعریف شده بوده و در متن محصول اعلام خواهد شد که کیفیت و درجه محصول از چه نوعی بوده و کاملا تشریح خواهد شد که مشتری چه محصولی را خرید خواهد کرد